Güven Taş Makina, bu web sayfası kullanıcılarının gizlilik haklarını kabul eder ve buna saygı gösterir. Hakkınızda bize vereceğiniz bilgilerle ilgili olarak Güven Taş Makina sorumlu bir tutum sergileyecektir. (i) Güven Taş Makina’ın veya diğer tarafların haklarını, güvenliğini veya mülkiyet haklarını korumak, (ii) yasal veya düzenleyici gereksinimlere uymak adına gerekli görülen veya tavsiye niteliği taşıyan açıklamaların yapılması da dâhil olmak üzere yürürlükteki yasalarca izin verilmesi veya gerekli görülmesi halinde Güven Taş Makina, bu kişisel bilgileri saklama veya ifşa etme hakkına sahiptir. Ancak Güven Taş Makina onay beyanınız olmaksızın kişisel bilgilerinizi ticari amaçlarla kullanmayacak, bu bilgileri üçüncü kişilere satmayacak veya kiralamayacaktır; buna karşın diğer taraflar için web sayfası veya kullanıcıları hakkında toplu istatistiksel bilgiler toplama ve/veya sağlama hakkına sahip olacaktır.

Güven Taş Makina, 18 yaş altındaki kullanıcıları ile ilgili herhangi bir kişisel veri toplama niyetinde değildir. Web sayfasının belirli sayfaları görüntülenirken bilgisayarınızda bazı bilgiler depolanabilir. Bu bilgiler “Çerez” veya benzer dosya formlarında olacak ve sizlerin ilgi ve/veya tercihlerinize daha iyi yanıt verebilmesi için web sayfasının daha uygun hale getirilmesine imkân sağlayacaktır. Buna rağmen bu sayfa içerisinde diğer web sayfalarına bağlantılar içermekte olup Güven Taş Makina, bu sayfaların gizlilik politikalarını kontrol etme yetkisine sahip değildir. Lütfen aşağıdaki Bağlantıyı inceleyiniz. Bu gizlilik beyanı sadece Güven Taş Makina tarafından toplanan ve saklanan bilgiler için geçerlidir.

Bağlantı

Kolaylık sağlamak açısından bu web sayfası içerisinde Güven Taş Makina tarafından kontrol edilmeyen veya herhangi bir şekilde Güven Taş Makina ile ilintili veya ilişkili olmayan diğer web sayfalarına bağlantılar yer almaktadır. Bu doğrultuda Güven Taş Makina bu sayfaların gizlilik uygulamaları veya kullanım koşullarına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmamakta ve ayrıca bu sayfalarda bulunan bilgi, veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, video, mesaj veya mevcut diğer materyallerin doğrulukları, bütünlükleri veya niteliklerini kontrol etmemekte veya bu konuda herhangi bir garanti vermemektedir. Dahil ya da hariç olma durumu hiçbir şekilde Güven Taş Makina’ın sayfayı, sayfanın sağlayıcısını ya da sayfadaki bilgileri onayladığı anlamına gelmez.