Tersiyer Kırıcı Nedir

Yüksek devir gücüne sahip tersiyer darbeli kırıcılar ince malzeme üretmek amacıyla kullanılan makinelere verilen addır. Bu şekilde tersiyer kırıcı nedir şeklindeki soruya bir tanımla başladıktan sonra bu adı nasıl aldığı üzerinde durulması daha isabetli olacaktır. “Tertiary” kelimesinden Türkçe’ye kazandırılan tersiyer kelimesi bilindiğinin aksine makinenin ters çalışma prensibine sahip olduğundan değil “üçüncü” anlamına gelmesinden ileri gelir. Tersiyer kırıcılar birincil aşama olan primer kırıcılar ve ikincil aşama olan sekonder kırıcılardan sonra rol alan makinelerdir.

Söz konusu tersiyer kırıcı sorusunun yanında “kırıcının çalışma prensibi” de izaha gerek duyulan bir durumdur. Tersiyer kırıcılar “elek üstü” malzemeyi; yüksek bir hız ile dönen rotor üzerinde yer alan “kırıcı paletler” yoluyla karşı sabit paletlere çarptıran, böylece küp şeklinde (kübik) ve ince malzeme elde etmek için kullanılan makinelerdir. Tersiyer kırıcılar düşük işletme maliyetine sahip olan uzun ömürlü makinelerdir. Her iki tarafa dönen rotor ve çevrilebilir olması nedeniyle 2 yüzü de kullanılabilmektedir. Bu da onu daha kullanışlı hale sokar. Özel tasarlanmış çarpma takozları ve yüksek bir hızda dönen rotorlar pudra oranı düşük ancak kum sağlama oranı yüksek makinelerdir. Kolay bakıma sahip olup bunu her iki tarafa da açılabilen kapaklarına borçludur. Tersiyer kırıcılar asfalt tesisleri ve beton santralleri tarafından ihtiyaç duyulan kum irilik dağılımına uygun gradasyonda ürün sağlamaktadır. Ocak taşında en çok 150 mm besleme, dere taşında maksimum 80 mm besleme gerektirir. “Elek üstü” malzemeleri kırmak için idealdir.

Tersiyer Kırıcı Ne Demek?

Bu şekilde tersiyer kırıcı sorusu tanım ve çalışma prensibi bakımından cevaplandıktan sonra tersiyer kırıcı türlerine geçilebilir. Tersiyer kırıcılar yatay rotorlu darbeli kırıcı ve dik milli darbeli kırıcı olarak ikiye ayrılmaktadır. Yatay rotorlu kırıcılar taş ocağı malzemeleri, alüvyon ve kireçtaşı kırılmasında uzmandır. Yüksek hızda malzemeye darbede bulunur. Makine içine besleme ağzında verilen malzemeler paletler vasıtasıyla pandüller üstünde yer alan astara fırlatılır. Dik milli darbeli kırıcılar ise bazalt, dere malzemesi, granit gibi sert ve aşındırıcılığı yüksek taşları ufaltmada kullanılır.